MENÜ

TURIZMUS
Tiszaburán

Vendégkönyv

Kép újratöltsée
 • MAMA
  2014-08-11 05:44:34
  GRATULA!MAMA
 • MAMA
  2014-08-11 05:44:22
  JÓ AZ OLDAL,MAMA
 • yKmsud0hJeCM (bookings@captscott.com)
  2013-06-07 09:08:23
  A tfcrbe tf6rte9nete A Rf3zsadomb keleti lejtője9n Gfcl Baba tfcrbe9je emle9keztet arra az időre, aomkir Magyarorsze1g jelentős re9sze tf6rf6k uralom alatt e1llott. I. Szulejme1n szulte1n - Szapolyai Je1nos kire1ly hale1le1t (1540) kf6vetően - 1541. kora tavasze1n df6ntf6tt arrf3l, hogy elfoglalja Buda ve1re1t, hogy az ne kerfcljf6n a me1sik magyar kire1ly, I. Habsburg Ferdine1nd csapatai keze9re.A szulte1n a bektasi rend tagjait bedzta meg azzal a feladattal, hogy a tf6rf6k csapatok Buda ale1 valf3 e9rkeze9se előtt a ve1roshoz kf6zel alapedtsanak egy iszle1m valle1si kf6zpontot. A bektasi rend tagjai elsősorban szerzetesek, dervisek, de - szfckse9g esete9n - katonai feladatokat is elle1tnak. Vezetőjfck Gfcl Baba volt, aki főke9nt be9ke9s terme9szete9ről, verseiről, terme9szetszeretete9ről ve1lt ismertte9. A legenda szerint mindig viselt a turbe1nje1n egy rf3zsasze1lat: erről kapta a Rf3zse1k-Atyja becenevet, de sze1rmazhat neve a dervissfcvege9n le9vő gf6mbalakfa szf6vetdarabtf3l is, amit szinte9n gfclnek neveznek, e9s a misztikus tude1s, az Istenről szerzett bizonyosse1g jelke9pe.Szulejme1n szulte1n augusztus ve9ge9n e9rte el a tf6rf6k csapatokkal Buda ve1re1t. Mage1hoz rendelte az f6zvegy kire1lyne9t, Izabelle1t e9s a csecsemő Je1nos Zsigmond kire1lyfit, ke9rve a ve1r be9ke9s e1tade1se1t, csere9be pedig felaje1nlotta az orsze1g keleti fele9t. cdgy tf6rte9nt, hogy 1541. augusztus 29-e9n a tf6rf6k hadsereg megsze1llta a magyar kire1lyok sze9kve1rose1t. Szeptember 2-e1n pedig a dzse1mive1 e1talakedtott Nagyboldogasszony templomban, a he1laadf3 istentiszteletet alatt Gfcl Baba meghalt.Hale1le1val kapcsolatban tf6bb felteve9s is megfogalmazf3dott. Az egyik szerint hale1le1nak oka idős kora volt. A tf6rf6k ve1ltozat kicsit hősiesebb, nevezetesen a ve1r elfoglale1sa sore1n a szent e9letű dervis megse9rfclt e9s sebeibe halt bele a templomban, s mint igazhitű muszlim megkapta Allahtf3l a legszebb hale1l lehetőse9ge9t. Holtteste9t a mostani tfcrbekerten belfcl helyezte9k f6rf6k nyugalomra.A sedrke1polne1t Szulejme1n szulte1n parancse1ra Jahjapasaze1de Mehmed pasa e9pedttette 1543 e9s 1548 kf6zf6tt. A tfcrbe9t fel is szentelte9k, ettől kezdődően a sedrke1polna nagy becsben tartott zare1ndokhellye9 ve1lt, melyet messze ff6ldről e9rkező muszlim zare1ndokok rendszeresen e9s nagy sze1mban le1togattak. A tfcrbe nagyon korai iszle1m szenthely, az f6tf6dik vagy a hatodik az oszme1n-tf6rf6k birodalom időrendi rangsore1ban, e9s a vile1g lege9szakibb iszle1m zare1ndokhelyeke9nt van nyilve1ntartva.Buda ve1re1t 1686-ban az egyesedtett eurf3pai csapatok visszafoglalte1k. A tf6rf6kf6k kivonule1se1t kf6vetően a jezsuite1k kapte1k meg a terfcletet, s vele egyfctt a tfcrbe9t is, melyet Szent Jf3zsefnek szentelve kereszte9ny ke1polne1ve1 alakedtotte1k e1t. Lebontotte1k az f3lommal boredtott kupole1t, kive1ltva azt egy zsindelyes tetőszerkezettel, valamint ke9t helyen ove1lis ablakokat nyitottak a falakon. A jezsuita rend 1773. e9vi feloszlate1sa ute1n a ve1ros a teljes domboldalt kezele9se9be vette, majd ke9sőbb e9rte9kesedtette.1914-ben a sedrke1polne1t műemle9kke9 nyilve1nedtotte1k e9s megkezdte9k teljes rendbehozatale1t. Ennek kerete9n belfcl Barhucz Lajos antropolf3gus vezete9se9vel tetemkutatf3 e1sate1st folytattak. A tfcrbe kf6zepe9n tale1lt idős, erős testi fele9pedte9sű, 164 cm magasse1gfa egye9n csontve1ze1t - a leedre1sok alapje1n - egye9rtelműen Gfcl Babe1val lehetett azonosedtani. 1915. jfalius 1-e9n Gfcl Baba ff6ldi maradve1nyait fcnnepe9lyes keretek kf6zf6tt visszahelyezte9k a sedrgf6df6rbe e9s a sedrt leze1rte1k.A teljes restaure1le1s 1918-ban fejeződf6tt be, akkor nyedlt meg a sedrke1polna a muszlini zare1ndokok előtt.A II. Vile1ghe1borfa alatt a tfcrbe9t kf6rfclf6lelő Wagner-villa jelentős re9sze9t re9szben lebombe1zte1k; a tfcrbe9t a sfalyosabb pusztedte1soktf3l a villa falai ve9dte9k meg. A se9rfcle9sek kijavedte1se1ra, az eredeti e1llapot helyree1lledte1se1ra a 60-as e9vek eleje9n kerfclt sor, Pfannl Egon tervei alapje1n. Ennek sore1n visszae1lledtotte1k a re9zzel boredtott lapos fe9lgf6mb kupole1t, e9s befalazte1k a barokk korban megnyitott ablakokat. Az 1970-es e9vek eleje9n pedig - a tfcrbe kf6re9 - betonburkolatfa kile1tf3i teraszt alakedtottak ki.A 90-es e9vek első fele9re a tfcrbe műszaki e1llapota kritikusse1 ve1lt: 1996-ban K. Pinte9r Tame1s kapott megbedze1st a tervek elke9szedte9se9re, s df6ntő re9szben a tf6rf6k illete9kes szervek finanszedrozte1k a restaure1cif3s munke1latokat. A helyree1lledte1s sore1n fele9pedtette9k az oszlopcsarnokot, a ke9t dedszkutat, a kultikus szerepű csesme9t e9s a me1rve1nyburkolatfa szelszebilt, majd egy igazi tf6rf6k ke1ve9zf3t e9s egy kie1lledtf3termet (d6sszmagyar Gale9ria) e1lledtottak fel az idele1togatf3 zare1ndokoknak, turiste1knak. A befejeze9se9t kf6vető fcnnepe9lyes megnyitf3ra 2000. augusztus 21-e9n kerfclt sor. Azf3ta le1togathatf3 ez a kfclf6nleges hangulatfa, egyedi, kultikus, valle1stf6rte9neti műemle9k.
 • 2010-03-11 20:07:58
  lóri:06204380783
 • 2010-03-07 19:12:11
  jo helynek látszik:-)
 • Demeter Bence (egokiraly@citromail.hu)
  2010-02-06 19:58:37
  Sziasztok szerintem nagyon jo
 • Dobákné (dulne@dunaweb.hu)
  2010-01-28 11:06:06
  Kedves Norbi,és kedves Család! Őszintén örülök,hogy az álmotok ezzel a turisztikai dologgal megvalósult.Remélem minden elképzelésetek valóra válik vele.Ha időnk és lehetőségünk lesz rá szivesen leruccannánk,hisz nagyon jól éreztük magunkat Nálatok.Sokszor emlegetünk Benneteket.Puszilunk Titeket , Anyukádékat,na és persze a két megtermett óriásbébit(Albinékat´)
 • 2010-01-19 04:05:40
  Ezek szerint már Burán is van vendégház. Ez jó, mert ott szoktam horgászni. Megkeresem, kössz!

 

Hírek

 • GPS koordináta
  2010-07-23 21:35:59

  N74.445919 E20.452978

 • ELÉRHETŐSÉGEINK
  2010-03-19 14:17:57

  TEL:06-20-233.8294   07:00-20:00 ig H-V

  Email:dulne@dunaweb.hu

 • csoportos rendezvény
  2010-03-10 17:21:33

  Ujj lehetőség:

  Csoportos rendezvények esetén Reggeli -ebéd vacsorával 6000 ft /fő/éj

 • Üdülési csekk
  2010-01-19 06:32:49

  ÜDÜLÉSI CSEKK ÉS GLOBAL BUSSNIS CARD KEDVEZMÉNY KÁRTYA ELFOGADÁS

 • NYITVA
  2010-01-19 06:00:43

  Iroda nyitvatartás 2010.01.01.-től2010.05.01.ig 07:20tól-19:00 ig

                           2010.05.01.től-2010.10.01.ig 07:00-tól-24:00ih

                          2010.10.01től.-2010.12.31 ig 07:20.tól-2010.19:00ig

  A szállás egész évben 00:00tól-24:00 ig nyitva

   

 • Új év Új árak
  2010-01-19 05:39:28

  2010.01.01 től mégtöbb akció
  Üdülési csekkel is fizethet

  Áraink:felnőtt:2000Ft/fő/éj
  Diák:67.%=:1340Ft/fő/éj ami 7 éves kortól diákkedvezmény igazolvánnyal való igazolás esetén
  nyugdíjas30%:=:1400Ft/fő/éj
  7 év alatti gyermek ingyenes
  GLOBAL BUSSNIS CARD KÁRTHYÁVAL 10% KEDVEZMÉNY
  LEHETŐSÉG VAN MÉG A TISZÁN CSÓNAKTÚRÁRA VEZETŐVEL 8 ÓRA 8000 FT
  TOVÁBBÁ:LOVAGLÁS ILL SÉTAKOCSIKÁZÁS 1500 FT /ÓRA

Szavazás

ez a kérdés
válasz 2
válasz 1
Asztali nézet